Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Bakalářské obory

  • Agroekologie
  • Biologie a ochrana zájmových organismů
  • Biotechnologie využití biomasy
  • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
  • Zemědělské biotechnologie

Magisterský obor

  • Rostlinné biotechnologie

Seznam předmětů: (1-9 z 9)

© ZF JU, České Budějovice