Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Obecná fytopatologie

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými aspekty fytopatologie, tj. klasifikací chorob, interakcí patogen - hostitel, strukturou infekčního cyklu, biologickou, morfologickou, anatomickou a taxonomickou charakteristikou jednotlivých skupin původců onemocnění rostlin a možnostech ochrany rostlin proti nim.

Popis:

Předmět ze skupiny povinně volitelných. Výuka je vedena klasickým způsobem přednášek doplněných o aktivní cvičení v laboratořích

Sylabus:

Úvod do disciplíny - vymezení pojmů a klasifikace chorob, etiologie infekčních chorob, viry a viroidy, přenos fytopatogenních virů a jejich diagnostika, mykoplazmy, spiroplazmy, rickettsie, fytopatogenní bakterie - jejich symptomatika a diagnostika, kompatibilita rostlin s fytopatogenními bakteriemi, houby a organismy houbového charakteru (Protozoa, Chromista) jako původci onemocnění rostlin, výživa a růst, taxonomie, ekologie, rozmnožování patogenů, infekce a patogeneze, epidemiologie patogenních organismů.

Doporučená literatura:

- Kalina, T., Váňa, J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii, Karolinum. 2005.


- Kůdela, V. a kol. Obecná fytopatologie. Praha, Academia, 387 s.. 1989.


- Kůdela, V., Braunová M. Česko-anglická rostlinolékařská terminologie, Academia, pp. 876.. 2008.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice