Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Studijní materiály

Tyto stránky jsou optimalizovány pro Mozillu Firefox, popř. Google Chrome. Pokud používáte jako prohlížeč Internet Explorer, nemusí se Vám zobrazit vložené materiály. Mozillu Firefox můžete zdarma stáhnout např. zde

 

FYTOFARMACIE

Biologická ochrana 1 - úvod

Biologická ochrana 2 - parazitoidi

Biologická ochrana 3 - predátoři

Biologická ochrana 4 - entomopatogenní viry

Biologická ochrana 5- entomopatogenní bakterie

Biologická ochrana 6 - entomopatogenní houby

Biologická ochrana 7 - entomoparazitické hlístice

Predátoři a parazitoidi

Pesticidy - úvod a formulace

Zoocidy

Fungicidy

 

Odkazy na www stránky věnující se fytofarmacii

Státní správa a nezávislé organizace

web Státní rostlinolékařské správy - domovská stránka

web Státní rostlinolékařské správy - vyhledávání v registru přípravků na OR

web České společnosti rostlinolékařské

web Evropské a středozemní organizace pro ochranu rostlin – EPPO (EN)

web HRAC – velmi dobré stránky o herbicidech a rezistenci k jednotlivým účinným látkám

web IRAC – stránky věnované insekticidům a rezistenci vůči jednotlivým účinným látkám

web FRAC – internetové stránky o fungicidech a rezistenci k jednotlivým účinným látkám

etikety a bezpečnostní listy USA (EN)

Zastoupení výrobců přípravků na ochranu rostlin v ČR

Agro Aliance

Dow AgroSciences

AgroProtec

DuPont

Agrovita

FN Agro

Arysta LifeScience

Monsanto

BASF

Syngenta

Bayer CropScience

Sumi Agro

Distribuce přípravků na ochranu rostlin

Agrofert

ZZN Pelhřimov – sekce agrochemie

Poradenství v oblasti ochrany rostlin

N.U.Agrar CZ

ZZN Pelhřimov - poradenství

Zkušební stanice Kluky

 

INFORMAČNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

P1 - úvod

P2 - vyhledávání informací

P3 - práce s informacemi

P4 - informační databáze na JU

P5 - WOS

P6 - plnotextové databáze na JU

P7 - studium, informace, knihovny... a MY

Citování literatury

 

Užitečné www stránky z pohledu předmětu Informační a databázové systémy

České stránky a databáze

domovská stránka Akademické knihovny Jihočeské univerzity

Citace dokumentů podle norem ISO 690 a ISO 690-2e, PhDr. Petr Boldyš,UISK FFUK & ČZU Praha (CZ)

souborný katalog České republiky

ÚZPI: Terminologický zemědělsko-potravinářský slovník

Zahraniční stránky a databáze

Web of Science – bibliografická a citační databáze

BIOONE – plnotextová databáze z oboru biologie

CAB Abstracts [Ovid] – bibliografické databáze věnované zemědělství a lesnictví

Elektronická knihovna časopisů

PROQUEST Central: kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik

SCIRIUS: vyhledávač zaměřený na vyhledávání stránek a dokumentů s odborným obsahem

SPRINGER link - plnotextová databáze nakladatelství SPRINGER

WILEY – databáze časopisů nakladatelství Wiley

 

INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN

Směrnice EP a Rady 2009/128/ES

Metodika integrované produkce řepky

IOR - definice a programy

Program integrované produkce - škůdci jabloně

Integrovaná produkce rostlin

Program integrované produkce - choroby řepky

Integrovaná produkce zeleniny

Program integrované produkce - škůdci pšenice

Směrnice integrované produkce hroznů

Integrated pest management (anglicky)

Směrnice integrované produkce ovoce

Biointesive integrated pest management (anglicky)

 

MYKOLOGIE

Základní charakteristika hub

Systematika hub 1

Systematika hub 2

Ekologie hub

Houby: shrnutí

 

ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

1 - integrovaná produkce rostlin

2 - integrovaná ochrana rostlin

3 - ochrana rostlin v EZ

4 - přehled metod ochrany rostlin v EZ

5 - půda v EZ

6 - pesticidy v EZ

7 - biopesticidy

8a - základy ekologie hmyzu

8b - hmyz: vztah k ekologickým faktorům

8c - hmyz: r-K selekční strategie

8d - hmyz: populační dynamika

8e - hmyz: metody regulace

9a -Biolog. ochrana: úvod

9b -Biolog. ochrana: parazitoidi

9c -Biolog. ochrana: predátoři

9d -Biolog. ochrana: entomopatog. viry

9e -Biolog. ochrana: entomopatog. bakterie

9f -Biolog. ochrana: entomopatog. houby

9g -Biolog. ochrana: entomoparaz. hlístice

9h -Biolog. ochrana: původci onemocnění

 

 

www stránky o biologické ochraně rostlin

Biologická ochrana rostlin

Entomopatogenní háďátka (EN)

Biologická ochrana – on-line příručka Cornell university (EN)

Firmy specializující se na biologickou ochranu

Mycolab (CZ)

Buglogical Control Systems - (EN)

Koppert (EN)

Certis (EN)

Biobest (EN)

 

LEGISLATIVA V ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ

326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči

327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků

206/2012 Sb Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky

32/2012 Sb. Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin

175/2005 Sb. Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené SRS

75/2010 Sb. Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004

332/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

331/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a rošiřování původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

328/2004 Sb. Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech

 

www stránky o legislativě

České stránky a databáze

Web Státní rostlinolékařské správy

Portál veřejné správy – vyhledávání v zákonech

kobylka - maly

© ZF JU, České Budějovice