Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Publikace

Zde najdete vybrané publikace. Pokud to bylo možno, je přiložen související dokument a popis práce. Publikace jsou řazeny po letech.

Impaktované publikace

2013

 • Beran P., Mráz I. (2013): Species-specific PCR primers for detection of Xanthomonas vesicatoria. Crop Protection 43: 213-215
 • Mráz I., Beran P., Šerá B., Gavril B., Hnatiuc E. (2013): Effect of low-temperature plasma treatment on growth and reproduction rate of some plant pathogenic bacteria. Journal of Plant Pathology: -

2010

 • Lenz O., Beran P., Fousek J., Mráz I. (2010): A microarray for screening the variability of 16S-23S rRNA internal transcribed spacer in Pseudomonas syringae. Journal of Microbiological Methods 82: 90-94

Recenzované publikace

2013

 • Mráz I., Kokošková B., Beran P. (2013): Diagnostika a průzkum bakteriální skvrnitosti papriky v České republice. . Rostlinolékař 1: 11-14

2011

 • Beran P., Mráz I. (2011): Návrh a testování specifických primerů pro detekci karanténní bakterie Xanthomonas vesicatoria. Úroda 12: 205-208
 • Kokošková B., Mráz I., Pouvová D., Berab P. (2011): Průzkum bakteriálního vadnutí rajčete v ČR a spolehlivost detekce Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis z rajčat různými diagnostickými technikami. Úroda 12: 221-224
 • Mráz I., Kokošková B., Beran P. (2011): Detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from tomato plants and seeds using ELISA, IF and PCR with commercial and own primers. Acta Horticulturae 914: 57-60

2010

 • Mráz I., Kokošková B., Beran P., Pouvová D. (2010): Reliability of diagnostic techniques for detection of quarantine bacterium Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis in tomato plants and seeds. Úroda 12: 309-312

Aplikace

2008

 • Landa Z., Bohatá A., Kalista M (2008): ISBN: 978-80-7394-149-9 (Záměrné využívání autochtonních kmenů vybraných druhů entomopatogenních hub). Certifikovaná metodika. Katedra rostlinné výroby, sekce rostlinolékařství, Zemědělská fakultaJU.
  Související dokument Soubor formátu pdf

  Tato metodika má za cíl popsat metody monitoringu přirozeného výskytu entomopatogenních hub v půdách a ve fyloplánu kulturních rostlin; metody izolace a identifikace kmenů a charakterizaci a uchovávání čistých kultur autochtonních kmenů entomopatogenních hub.

  Základní metodické postupy jsou cílené do oblasti hodnocení supresivních vlastností půd a fyloplánu v agroekosystémech a pěstitelských technologiích s vysokým podílem prvků setrvalé udržitelnosti.

Konference

2012

 • Beran P., Mráz I., Kokošková B. (2012): Detection of important pathogenic bacteria on tomato and pepper using microarray technique. Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra: 5.9-7.9.

  Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra, September 5 - 7, 2012: 131-132.

 • Mráz I., Kokošková B., Beran P. (2012): Detection of quarantine Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis bacterium in various tomato plant parts using the some selected techniques. Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra: 5.9.-7.9.

  Proceedings of Abstracts of the XIXth Slovak and Czech Plant Protection Conference, Nitra, September 5 - 7, 2012: 148-149.

2011

 • Kokošková B., Mráz I., Pouvová D., Beran P. (2011): The survey of bacterial canker of tomato in Czech Republic and detection reliability of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from tomato plants using various diagnostic techniques. Eucarpia Tomato 2011: 11.4.-14.4.

  Abstracts of the XVII Eucarpia Meeting, Section Vegetables, Working Group Tomato. Málaga, Spain, 11-14 April, 2011: 29.

2010

 • Beran P., Mráz I., Lenz O., Fousek J. (2010): Screening of variability in 16S-23S rRNA spacer among pathovars of Pseudomonas syringae using microarray technique. 12th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria: 7.6.-11.6.

  Proceedings of the 12th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Saint-Denis, Ile de la Réunion, France, June 7-11, 2010: 39

 • Beran P., Mráz I., Lenz O., Kokošková B. (2010): Detection of important pathogenic bacteria on tomato and pepper using microarray technique. 12th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria: 7.6.-11.6.

  Proceedings of the 12th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, Saint-Denis, Ile de la Réunion, France, June 7-11, 2010: 55.

 • Mráz I., Kokošková B., Beran P. (2010): Detection of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis from tomato plants and seeds using ELISA, IF and PCR with commercial and own primers. 3rd International Symposium on Tomato Diseases: 25.7.-30.7.

  Abstract book. 3rd International Symposium on Tomato Diseases. July 25th - 30th, Ischia, Naples - Italy 2010: 110.

2009

 • Beran P., Fousek J., Mráz I., Kokošková B. (2009): Determination of genetic variability among Pseudomonas syringae pathovars by rep - PCR and PFGE. XVIIIth Czech and Slovak plant protection conference: 2.9.-4.9.

  Proceedings of the XVIIIth Czech and Slovak plant protection conference, Brno, September 2 - 4, 2009: 44.

 • Fousek J., Beran P., Mráz I., Kokošková B. (2009): Coronatin, syringomycin and tabtoxin gene distribution in bacterial population and pathovars of Pseudomonas syringae. XVIIIth Czech and Slovak plant protection conference: 2.9.-4.9.

  Proceedings of the XVIIIth Czech and Slovak plant protection conference, Brno, September 2 - 4, 2009: 47.

© ZF JU, České Budějovice