Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Speciální rostlinolékařská zoologie

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc.
Anotace:

Cílem předmětu jsou aplikované otázky základů ekologie živočišných škůdců, přehled metod regulace populací škůdců využívaných v ochraně rostlin proti klíčovým a příležitostným škůdcům.

Popis:

předmět veden klasickou formou s důrazem na přednáškovou část

Sylabus:

Základy ekologie hmyzu, roztočů a fytopatogenních hlístic - postavení a funkce v agroekosystémech. Abiotické faktory a biotické faktory - vnitrodruhové a mezidruhové vztahy. Populace a populační dynamika - atributy populací, biotický potenciál, populační dynamika. Gradace živočišných škůdců - průběh a příčiny vzniku gradací. Delimitace škůdců podle významnosti. Prognóza a signalizace. Agrotechnické metody regulace četnosti populací škůdců - zpracování půdy, osevní postup, výživa rostlin, šlechtění rostlin na rezistenci vůči škůdcům. Biologické metody ochrany rostlin - hlavní skupiny bioagens, metodologie biologické ochrany rostlin, strategie biologické ochrany rostlin. Bioracionální metody ochrany rostlin - semiochemikálie, analogy hmyzích hormonů, inhibitory syntézy chitinu. Genetické metody - autocidní metody, indukovaná resistence. Fyzikální a mechanické metody regulace četnosti populací škůdců. Klíčoví škůdci nejvýznamnějších plodin a kultur - determinace, bionomie a metody regulace četnosti.

Doporučená literatura:

- Dent, D. Insect Pest Management. Wallington, CAB International, UK, 2000, 432 s..


- Hluchý, M. Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné. Brno, Biocont Laboratory, 1997, 428 s..


- Häni, F. Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Praha, Scientia, 1993, 335 s..


- Rechcigl, J.E., Rechcigl, N.A. Biological and Biotechnological Control of Insect Pests. CRC Press,1999, 392 s..

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice