Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Základy rostlinolékařství

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je získat základní znalosti z obecné rostlinolékařské zoologie a fytopatologie, poznat funkce škodlivého hmyzu, roztočů a hlístic v cílových agroekosystémech a zároveň získat přehled o nejdůležitějších patogenech způsobující choroby polních a zahradních plodin.

Popis:

Předmět patří do skupiny povinně volitelných, předpokladem pro jeho zapsání je předhozí absolvování předmětů Botanika systematická, Fyziologie rostlin a Zoologie

Sylabus:

Morfologie, anatomie, fyziologie a vývoj hmyzu, vlastnosti populací hmyzu, populace a populační dynamika hmyzu, gradace živočišných škůdců, přirozená regulace početnosti hmyzu, vztah hmyzu k rostlinám, systematický přehled zemědělsky významných taxonů hmyzu, základy rostlinné akarologi a nematologie, klíčoví škůdci nejvýznamnějších plodin a kultur - determinace a bionomie. Metody a strategie regulace škůdců. Symptomatika chorob rostlin, příčiny a původci chorob rostlin (viry, mykoplazmy, bakterie, houby), vztah rostlin a patogenů, přenos a šíření inokula patogenů, diagnostika, rozdělení a systém patogenů, vývojové cykly patogenů, nejdůležitější choroby polních plodin, zeleniny, ovocných stromů a vinné révy. Základy integrované ochrany rostlin proti škůdcům a chorobám.

Doporučená literatura:

- Gullan, P.J., Cranston, P. S. The Insects: An Outline of Entomology. 3rd edition. Blackwell Publishing Ltd, 505 pp..


- Häni, F. a kol. Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Praha, Scientia s. r.o., Pedagogické nakladatelství, 335 s. 1993.


- Kalina T., Váňa J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii, Karolinum.. Praha, Karolinum, 2005.


- Landa, Z. Cvičení z ochrany rostlin II. - Zemědělská entomologie. Praha VŠZ, 245 s.. 1986.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice