Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Fytofarmacie

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc.
Anotace:

Cílem předmětu jsou aktuální otázky teoretické a praktické klasifikace, biologické účinnosti, formulací a aplikací pesticidů, včetně aspektů souvisejících s rezistencí a detekcí reziduí.

Popis:

Předmět je veden klasickou formou

Sylabus:

Klasifikace konvenčních pesticidů, nové účinné látky a současný stav vývoje nových generací pesticidů. Nové poznatky v oblasti finálních formulací a aplikace pesticidů. Hlavní kritéria usměrněné chemické ochrany. Rezistence vůči pesticidům - typy rezistence, mechanizmy a příčiny vzniku rezistence, antirezistentní programy jako klíčový prvek usměrněné chemické ochrany. Alternativní přípravky v současné ochraně rostlin. Bioracionální přípravky - feromony, analogy hmyzích hormonů, chemosterilanty, inhibitory tvorby chitinu, aktivátory indukované rezistence a jejich využití v ochraně rostlin. Biologické prostředky na bázi entomofágních, akarifágních a nematofágních makroorganizmů (parazitoidi a predátoři). Biologické přípravky na bázi mikroorganizmů - entomopatogenní viry, bakterie, huby a parazitické hlístice, resp. mykoparazitické a antagonistické houby a bakterie. Perspektivy pesticidů na bázi přírodních látek. GMO v současné ochraně rostlin.

Doporučená literatura:

- Hall, F.R., Menn, J.J. Biopesticides - use and delivery. New Yersey, Humana Press, 1999, 619 s..


- Zvára, J. a kol. Fytofarmacie. České Budějovice, ZF JU, 1998, 125 s..

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice