Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Mykologie

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hub a houbám podobným organismům (Protozoa a Chromista), zejména s charakteristikou jednotlivých organismů, morfologie, fyziologie a anatomie hub a houbových organismů, životního cyklu organismů, ekologií hub a obecným problémům klasifikace a taxonomie hub.

Popis:

Výuka je vedena klasickou formou, cvičení probíhají v laboratoři

Sylabus:

Morfologie stélky, cytologie, hyfy a jejich modifikace, dimorfismus, polymorfizmus, pohlavní rozmnožování, tvorba plodnic, nepohlavní rozmnožování hub, základní typy konidiogeneze, typy konidiomat životní cykly hub, růst a výživa hub, vliv faktorů prostředí, primární a sekundární metabolity, ekologie hub, šíření hub, využití hub v průmyslu, zemědělství a biotechnologiích, klasifikace a názvosloví hub, taxonomie Protozoa (Acrasiomycota, Myxomycota, Plasmodiophoromycota), Chromista (Labyrinthulomycota, Oomycota, Hyphochtridiomycota), Fungi (Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota včetně mitosporických hub, Basidiomycota).

Doporučená literatura:

- Carlile, J.M., Watkinson, S.C. The Fungi. London NW1 7DX, Academia Press, 482 s.. 1994.


- Kalina, T., Váňa, J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii, Karolinum. 2005.


- Kůdela, V., Braunová M. Česko-anglická rostlinolékařská terminologie, Academia, pp. 876.. 2008.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice