Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Rostlinolékařství v ekologickém zemědělství

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: prof. Ing. Zdeněk Landa, CSc., Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty bionomii škodlivých činitelů a seznámit je s metodami jejich nechemické regulace.

Popis:

Povinný předmět, veden klasickou formou výuky.

Sylabus:

Klíčové aspekty nekonvenčních a trvale udržitelných rostlinolékařských systémů. Základní charakteristiky hlavních skupin původců onemocnění a živočišných škůdců nejvýznamnějších druhů rostlin (morfologie, determinace, bionomie, kategorizace podle významnosti). Základní autekologické charakteristiky klíčových skupin původců onemocnění a živočišných škůdců kulturních rostlin. Přehled metod regulace populací škůdců, suprese výskytu a šíření původců onemocnění, s důrazem na alternativní metody regulace a cílenou eliminaci syntetických pesticidních látek. Základní principy konstrukce standardních programů biointenzivní integrované ochrany rostlin, koncipovaných pro systémy trvale udržitelného a ekologického zemědělství.

Doporučená literatura:

-Gullan, P., J., Cranston, P. S. The insects: An Outline of Entomology. 3rd edition. Blackwell Publishing Ltd, 505 pp.. 2005.


-Häni, F. a kol. Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Praha, Scientia s. r.o., Pedagogické nakladatelství, 335 s. 1993.


-Kalina, T., Váňa, J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii, Karolinum.. 2005.


-Landa, Z. Cvičení z ochrany rostlin, II. - Zemědělská entomologie. Praha VŠZ, 245 s.. 1986.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice