Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Rostlinolékařská fytopatologie

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními procesy souvisejícími s onemocněním rostlin a se skupinami jednotlivých původců onemocnění rostlin, se zaměřením na jejich biologickou, morfologickou, anatomickou a taxonomickou charakteristiku. Druhá část předmětu je zaměřena na základní choroby polních plodin, zeleniny, ovocných dřevin a révy vinné, včetně nastínění bazálních principů ochrany.

Popis:

Struktura předmětu je klasická, dělená na přednášky a cvičení

Sylabus:

Definice choroby a klasifikace chorob, příčiny vzniku chorob, parazitismus a patogenismus, charakteristika a klasifikace patogenů (viry, viroidy, bakterie, houbám podobné organismy z říše Protozoa a Chromista, houby aj.), infekční cyklus, reprodukce a životní cykly patogenů, reakce rostliny na patogena, vliv podmínek vnějšího prostředí na vývoj chorob. Nejvýznamnější choroby polních plodin (obiloviny, okopaniny, olejniny, luskoviny), zeleniny, ovocných dřevin a révy vinné. Volba vhodné metody ochrany rostlin včetně poskytnout poznatky týkající se produkce mikrobiálních preparátů proti patogenům.

Doporučená literatura:

- Häni, F. a kol. Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Praha, Scientia s. r.o., Pedagogické nakladatelství, 335 s. 1993.


- Kalina, T., Váňa, J. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii, Karolinum. 2005.


- Kůdela, V. a kol. Obecná fytopatologie. Praha, Academia, 387 s.. 1989.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice