Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Aktuality

Tyto stránky jsou optimalizovány pro Mozillu Firefox, popř. Google Chrome. Pokud používáte jako prohlížeč Internet Explorer, mohou se vyskytnout problémy se zobrazením položek (zejména v sekci Studijní materiály). Mozillu Firefox můžete zdarma stáhnout např. zde. Omlouváme se za případné obtíže

 • Evropská unie přestává úředně regulovat bázlivce kukuřičného

  26.1.2014

  Z rozhodnutí Evropské komise vydaného koncem minulého roku došlo k vyřazení bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera) ze seznamu karanténích škůdců. V souvislosti s tímto opatřením přestane být bázlivec úředně regulován. V tzv. nárazníkové zóně již tím pádem nebude povinnost proti tomuto škůdci ošetřovat v případě pěstování kukuřice po kukuřici. Celá zpráva je k dispozici zde

 • Veselé Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce přeje celý tým rostlinolékařství

  20.12.2013

  PF_2014 - velky

 • prázdniny :)

  2.7.2013

  Za celý tým rostlinolékařství přejeme všem studentům příjemné a slunné prázdniny, mnoho nových zážitků a čerstvým absolventům též úspěšný vstup do profesního života

  slunéčko - maly

 • Mimořádná ochranná opatření proti šíření bázlivce kukuřičného - změny 29.1.2013

  31.1.2013

  Státní rostlinolékařská správa vydala dne 29.1. 2013 Nařízení SRS o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti rozšíření bázlivce kukuřičného. Došlo zejména ke změně okresů spadajících do tzv. nárazníkové zóny. Např. okres České Budějovice z ní byl vyřazen a spadá tak již do území, na kterém je populace bázlivce pokládána za usídlenou. Více informací zde nebo přímo na webu SRS

   

  kukuřice - maly

 • nová legislativa účinná od 1.11.2012

  2.11.2012

  dne 1.11.2012 nabyla účinnosti vyhláška 327/2012 Sb. ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Vyhlášku naleznete např. na Portálu veřejné správy nebo v sekci Studijní materiály - Legislativa v rostlinolékařství.

  Touto vyhláškou se zároveň zrušuje vyhláška 327/2004 Sb. a vyhláška 33/2012 Sb.

   

  Významné změny jsou zejména v podmínkách dodržování ochranných vzdáleností s ohledem na ochranu necílových členovců a necílových rostlin (SPe3 věty) tj. §13 této vyhlášky

   

  včela medonosná - maly

← Předchozí Následující →

© ZF JU, České Budějovice